P r o j e c t v i s u a l i s a t i e s . c o m

Click here to edit subtitle

K a n t  o o r    t e    z a a n d a m


Een haalbaarheidsstudie voor een renovatie van een kantoorpand te Zaandam.

Met behulp van deze studie verkrijgt men een duidelijk beeld wat er met de bestaande ruimte mogelijk is, rekeninghoudend met lichtinval en de bestaande structuur.

E s c a l a    te     H a l e n


Escala is een nieuwbouwproject aan de rand van Halen-centrum. In de eerste fase bestaat het project uit vijf appartementen en een handelspand om uit te groeien tot ongeveer 30 appartementen en drie handelspanden.

Kijk ook op:

 P r i m u l a s t r a a t     te    P u r m e r e n d


Nieuwbouwproject 'Het Plankier' ligt aan de Primulastraat in Purmerend. Het plan dankt zijn naam aan 'obs Het Plankier', deze school was voorheen op deze  locatie gevestigd. De school is verhuisd en heeft plaats gemaakt voor dit fijne, gelijkvloerse nieuwbouwproject.

Het plan omvat 20 woningen met een woonoppervlakte van 71 m². Buitenmaat: 7,2 meter breed , 11 meter diep.

Bekijk ook de door ons voorziene website: www.hetplankier.nl

 G e r h o e v e n s t r a a t    te    H a m


Dit nieuwbouwproject betreft een halfopen bebouwing tegen een bestaande woning aan in de Gerhoevenstraat te Ham.

 C a f é / R e s t a u r a n t    S o t s c o p   te    M e c h e l e n


De Sotscop is een hippe cocktailbar gelegen in het centrum van Mechelen.


De eigenaar speelt met het idee de kelder een nieuwe functie te geven. Deze renovatie zou van de nog ongebruikte kelder een prachtige sfeervolle ruimte kunnen maken ideaal voor een restaurantfunctie met een eigentijds karakter. 

 H o o g v e l d e n    te    R e e t

e e s t z a a l   t e   B o o m


Het nieuwbouwproject Hoogvelden te Reet is een initiatief van de sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek samen met de gemeente Reet. In totaliteit worden er hier 30 sociale woningen en een buitenschoolse kinderopvang gerealiseerd.
Een grondige renovatie van een feestzaal te Boom. Zowel de technische installaties als het complete interieur maakten deel uit van dit project en zijn vandaag weer top notch!

 o f t    te    M e c h e l e n


Een geslaagde renovatie met tevreden eigenaren van een loft in het hartje van Mechelen.